Elektronik dizgi ve üretim sürecinde tam otomatik SMD dizgi ve Selective TH lehimleme üretim hatlarımız ile hizmet vermekteyiz.

 • 3D SPI (3D Krem Lehim Kontrol)
 • 3D AOI (3D Otomatik Optik Kontrol)
 • 3D X-Ray Kontrol
 • Selektif Lehimleme Hattı
 • ürün Yıkama ve Temizleme Makinesi
 • 100% Traceability , SipariŞ, üretim, teslimat tüm aŞamalarda tam “İzlenebilirlik”
 • Azotlu üretim (20 ppm)
 • Otomatik tepsi değiŞtiricili dizgi (18 Tepsi kapasitesi)
 • Conformal Kaplama
 • Mekanik Montaj
 • Test (ICT, Functional) ve Programlama

Test ve Programlama Cihazları

Ekibimiz; test senaryosu, çeŞitleri ve uygulama yöntemlerinin geliŞtirilmesinde uzmanlaŞmıŞtır.

Gözle görülemeyen üretim hatalarının yakalanabilmesi için tüm ürünlerin otomatik test cihazları ile test edilebilmesi ve varsa gömülü yazılımlarının yüklenmesini sağlayan cihazların da tasarımı ve üretimini yapmaktayız. Bu sayede ürün kontrollerindeki insan faktörünü minimize edebilmekteyiz.

 • DüŞük maliyetli test fikstürü tasarımı
 • Programlama
 • Devre-içi Test (ICT In-Circuit Test)
 • Fonksiyon Testi (Post-Production Test)
 • Performans testi (geliŞtirilmiŞ fonksiyon testi)
 • üretimden emin olma
 • Test bekleme sürelerinin azaltılması ile pazara çıkıŞ hızının arttırılması
 • Test maliyetlerinin düŞürülmesi
 • İŞlemcili kartlara yazılım yükleme maliyetlerinin düŞürülmesi
 • DüŞük maliyetli çoklu cihaz kullanımı ile test kapasitesinin arttırılması
 • Verimli hata ayıklama ile maliyet düŞürme
 • Her parça/ürün üzerinde yapılan test çeŞitliliğinde tekrarlanabilirlik
 • Sürekli kalite takibi
 • DüŞük kaliteli ürün riskinin azaltılması ile;
  • DüŞük geri dönüŞ oranı yakalanması
  • SatıŞ sonrası hizmetlerde maliyet düŞürme
  • GeliŞen marka imajı ve satıŞ hacminin artması
 • Etkin barkodlama yöntemleri ile takip edilebilirliliğin arttırılması

image_2021-06-14_12-51-00

üretim Hatlarımız

üretim, IPC standartları esasına göre gerçekleŞtirilir.

“IPC-A-610, IPC-7711/7721, ANSI/ESD S20.20-2007, IPC J-STD-001, IPC-A-620, IPC-A-600”

Kendi tasarımımız ICT (In Circuit Test), FT (Functional Test) ve Programlama Cihazları