Firmamız, Ar-Ge faliyetlerini Elektronik ürünlerde ve Mekatronik Sistemler altında yoğunlaŞtırmaktadır. UzmanlaŞmakta olduğumuz öncelikli alanlarımız, imalat sanayi için yerli ürün sıkıntısının en fazla olduğu actuator (hareket veren) sistemler ve sürücüleri ve diğer gömülü sistem örnekleri üzerinedir. Bu kapsamda yenilikçi teknolojilerin yaratılması ve katma değeri yüksek ürünler elde etmek için Ar-Ge çalıŞmalarımızı yurt içi ve yurt dıŞındaki üniversiteler ile birlikte yapmaktayız. Yapılan çalıŞmaları uluslararası saygın dergilerde akademik ünvanlarımız ile yayınlamaktayız. İnovatif çalıŞmalarla da, müŞterilerimizin yenilikçi yanlarının ön plana çıkmasına ve katma değeri yüksek ürün ve çözümler elde etmelerine yardımcı olmaktayız.

Ar-Ge Faaliyetlerimiz:

 • Yüksek sıcaklık dayanımlı elektronik ürünler (240C ‘ye kadar sıcaklıklar)
 • Yüksek Şok / ivme dayanımlı elektronik ürünler (3000 G ‘ye kadar)
 • Yüksek ESD dayanımlı elektronik ürünler (30 kV ‘a kadar)
 • Senkron Motor Tasarımı
 • Linear Motor Tasarımı
 • Sonlu Elemanlar Analizi (FEA)
 • Tasarım Optimizasyonu
 • Uzun ömür ve DüŞük Maliyet çalıŞmaları
 • Manyetik Tasarım
 • Statik ve Dinamik Analizler
 • Direkt SürüŞ Teknolojisi (motorlu sistemler için)
 • Lineer Motorlu Raylı Sistemler için Hassas Pozisyon ölçümü ve Sürekliliği
 • Metro ve PAKS (Peron Ayırıcı Kapı Sistemleri) Kontrol Teknolojileri
 • PMSM Motor sürüŞü
 • RF haberleŞme
 • IMU Sensör kullanımı
 • Pilli uygulamalar için çok DüŞük Güç Tüketimi
 • Optik / Manyetik / Endüktif tip enkoder tasarımı
 • OTA güncelleme ve benzeri teknolojiler

 

Laboratuvar Testleri

Endüstriyel projelerde çalıŞmanın ürün olarak tanımlanabilmesi için ilgili testlerin kendi laboratuvarlarımızda ve/veya bağımsız laboratuvarlardan hizmet alarak yapılmasına özen göstermekteyiz. Bu testlere örnek olarak;

 • Ortam sıcaklığı (en yüksek ve en düŞük değerler, sıcaklık değiŞim hızlarına tepki vb.)
 • ESD (Statik Elektrik Dayanımı)
 • İvme testleri (titreŞim, düŞürme vb. testlerle lehim ve diğer materyallerin dayanım testleri)
 • Materyal testleri (alaŞım oranları, homojenlik, kırılganlık vb.)
 • Optik ve X-ray testleri (devre elemanlarında gözle görülemeyen çatlakların incelenmesi ve önlenmesi)
 • EMI (Elektro Manyetik GiriŞim)
 • IP toz ve sıvı sızdırmazlık testleri

Lineer Motor Tasarımı

çok Bölmeli Lineer Motor projemizde; firmamız, tasarım ve uygulama bazında destek vermektedir. Akademik çalıŞmalarımızla birlikte Lineer Motor çalıŞmalarındaki deneyimimiz 2007 yılından beri sürmektedir. Projeler Japonya’dan uluslararası firmalar ile birlikte ilerlemektedir.
Proje kapsamında edinilen bilgi becerisi ve tecrübeyi (know-how) yerli sanayimiz için de değerlendirecek çalıŞmaları sürdürmekteyiz. Lineer Motor uygulamaları ve demo gösterimleri, ar-ge merkezimizde ve Kyoto üniversitesi Uji kampüsünde görülebilmektedir.

Uzmanlığımızdaki lineer motor yapısı ve türü:

 • Sabit Mıknatıslı Senkron (NdFeB – N45/N52)
 • Hareketli mıknatıs (veya kısa motorlar için hareketli bobin)
 • Nüvesiz (hava boŞluklu) (yok edilmiŞ cogging kuvveti)
 • çok bölmeli stator yapıs (uç uca eklenerek kilometrelerce uzunluklara çıkabilir)
 • Birbirinden bağımsız çoklu itici (aynı motor üzerinde birden fazla hareket sistemi)

Servo Motor Sürücüler

Firmamız çalıŞmalarında özelleŞtirilmiŞ sürücü tasarımları kullanmaktadır. Bu çalıŞmalar ile müŞterilerimizin hazır ürünlerde bulamadıkları optimum çözümleri sunmaktayız. Uygulamanıza özel destek verdiğimiz sürücü tipleri aŞağıdaki gibidir.

 • DC Motor Sürücüler
 • Step Motor
 • 3 Faz Motor Sürücüler
  • BLDC – Fırçasız DC Motor Sürücü
  • PMSM – Sabit Mıknatıslı Senkron Motor Sürücüsü
  • LM – Servo Lineer Motor Sürücüsü