Not: İŞ baŞvurularının hr@desird.com adresine “20214503 Gömülü Sistemler Mühendisi İŞ İlanı BaŞvurusu” konu baŞlığında yapılması gerekmektedir. Telefonla yapılan ve konu baŞlığına dikkat etmeyen baŞvurular kabul edilmeyecektir.

İŞ Tanımı:

Elektronik ağırlıklı olmak üzere, Ar-Ge projeleri ve ürün Tasarımı çalıŞmalarımızda;

 • Devre Tasarımı yapılması
  • Devre Şeması(schematic) tasarımı
  • Baskı devre (PCB) tasarımı
  • Gömülü (mikroiŞlemci için) yazılım geliŞtirme
 • üretilen cihazların testini yapma ve sonuçlarını raporlama

Genel Nitelikler:

 • Antalya Merkez’de ikamet eden
 • Mekatronik, Elektronik, Elektrik-Elektronik veya Kontrol Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak
 • Teknolojiye meraklı, geliŞimlere açık, ürün GeliŞtirme ve Ar-Ge konusunda meraklı olmak
 • Teknik dokümanları takip edebilecek seviyede İngilizceye hâkim
 • Askerlikle iliŞkisi olmayan (erkek adaylar için)
 • Takım çalıŞmasına uyumlu, sorumluluk sahibi, detaylara önem veren
 • Proje teslim dönemlerinde yüksek çalıŞma temposuna uyum gösterebilecek
 • Seyahat engeli olmayan
 • Yaptığı çalıŞmaları düzenli olarak yazılı doküman haline getirme alıŞkanlığına sahip

özel Nitelikler:

 • En az bir programlama dili (C++, C#, Python, V.Basic vs.) bilmek
 • En az bir PCB tasarım programı (tercihen Kicad veya Eagle) kullanmıŞ olmak
 • Embedded C/C++ diline hâkim, 8-16 ve/veya 32 bit MCU (mikrodenetleyici) için yazılım geliŞtirmiŞ
 • (Tercihen) Linux kullanabilen
 • İlgilenilecek proje içeriğine göre aŞağıdaki konularda firma içi eğitim verilecektir. Ancak aŞağıdakilerden en az bir tanesi için altyapı ve tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.
 • Gerçek zamanlı sistemler (Real Time Systems) kavramına hakim
 • ARM mimarisi için yazılım geliŞtirmiŞ
 • Güç elektroniği (Power Electronics) ve/veya Anahtarlamalı Güç Kaynakları (SMPS) konusunda bilgili
 • Motor sürücüleri (Motor Drivers) ve sürüŞ/kontrol teknikleri (Motor Control) hakkında bilgili
 • I2C, SPI, CANbus, RS485, ProfiBus gibi iletiŞim protokolleri hakkında bilgili
 • PCB tasarımında EMI, clearance, creepage, termal dağılım gibi konuları göz önünde bulunduran
 • IPC veya MIL standartlarında tasarım konusunda bilgi sahibi
 • Prototip ürün testleri için hassas lehimleme yapabilen
 • Analog devre tasarımı ile uğraŞmıŞ
 • Scilab veya Octave programlarını kullanabile
 • 3D CAD programlarını (BRL-CAD, QCAD, LibreCAD, FreeCad, Blender vs.) kullanabilen